Kuželky

Historie oddílu

KUŽELKÁŘSKÝ SPORT V TRUTNOVĚ

(historie, současnost, budoucnost)

Motto: „Někdy si ani kuželkáři sami neuvědomí, že kuželky jako sport mají velkou důležitost v tělovýchově a že málokterý sport umožňuje procvičit tělo, svaly rukou i nohou, srdce, plíce právě tak jako kuželky.“

Z HISTORIE

1. srpna 1928 oznamuje starosta Tělovýchovné jednoty Sokol v Trutnově výboru, že byl vybídnut Obecním úřadem, aby jménem jednoty dal svolení panu Illnerovi v sousedství sokolského cvičiště postavit kuželník (dnes již používán výraz ,kuželna‘). Br. starosta správně předpokládal, že výbor nebude mít námitek a svolení k výstavbě dal. A tím to všechno začalo…

V roce 1929 opravdu vybudoval pan Illner na Polské ulici restauraci s dvoudráhovou kuželnou – obě dráhy byly odděleny příčkou, to proto, aby do jeho „kasičky“ plynul dvojnásobný pronájem včetně konzumace hostů.

V roce 1931 byl založen kuželkářský klub „Humor“, v němž společně účinkovali čeští i němečtí kuželkáři. Mezi ty české patřil i bývalý fotbalista Sezemic Štěpán Holý. Hráči klubu se zúčastňovali různých pohárových soutěží doma v Trutnově, ale také v Praze, Děčíně, Jablonci, Brně, Chomutově atd.

V roce 1936 se dostavuje první velký sportovní úspěch, když při berlínské olympiádě se konalo i ukázkové Mistrovství světa v kuželkách. Reprezentační družstvo tvořili společně Češi i Němci, mezi dvěma Čechy byl i již zmíněný Štěpán Holý. Nakonec se umístil na 7. místě jako nejlepší z reprezentace. Velmi památná je fotografie ze slavnostního zahájení olympiády, kdy oba Češi pochodují pod hlavní tribunou před A. Hitlerem s rukama vedle těla a šest Němců poslušně hajluje.

Konec trutnovského klubu však nastal okupací naší země, poslední akce zde byla 18. června 1938. K tomu všemu jsou k dispozici materiály – fotografie „Sport-pass“ (dnešní registrační průkaz apod.)

Dlouhých více něž 6 let pak kuželna „U Illnerů“ sloužila jen hostům restaurace chtivým si i zasportovat.

25. říjen 1945 se stal prvním dnem novodobé historie trutnovského kuželkářského sportu. To se v klubovní místnosti U Illnerů sešli bratři Václav Košťál, Rudolf Hroch, Jaroslav Dryml, Rudolf Korbelář, Jan Liška, Josef a Zdeněk Fajmonové, Štěpán Holý na ustavující schůzi kuželkářského kroužku. Byl přijat název KK Hraničáři Trutnov, prvním předsedou se stal Rudolf Hroch, jednatelem Josef Fajmon, pokladníkem Václav Košťál. Úmyslně je použito slovíčko bratři, protože několik málo let se kuželkáři museli oslovovat soudruhy.

Záhy byly nazývány styky s Východočeskou župou kuželkářskou a klub se tak mohl zapojit do mistrovských soutěží této župy. Prvním vedoucím družstva se stal Emil Krause.

V lednu 1946 se konala 1. valná hromada klubu a název klubu se rozšířil ještě o Slavoj. První výbor klubu odstoupil a předsedou byl jednomyslně zvolen Josef Chaloupka, který pak stál v čele trutnovských kuželkářů mnoho let.

V knize zápisu se pak dočteme, jak jednotliví členové oddílu přispívali finančními dary na činnost klubu. Je nesmírně zajímavé pročítat tyto více než 65 let staré zažloutlé listy knihy zápisů, kde se funkce trenéra jmenovala „kapitán“, že klub měl 23 členů, pokladní hotovost byla 2250,90 Kč a oddílový příspěvek byl vybírán ve výši 5 Kčs + „poplatky za hraní“, což byla vlastně odměna stavěčům kuželek, kteří si tak vydělali cca 4 Kčs za hodinu. Pro studenty to však byl někdy jediný příjem, navíc je všeobecně známo, že ze stavěčů byli později velmi dobří hráči, což dokazuje i případ našeho klubu, se stavěním kuželek začínali O. Frinta, bratří Holých a další.

Na jaře téhož roku pak klub vstupuje dvěma družstvy do dlouhodobých soutěží a hned od počátku těmto kraloval a zaujímal přední příčky. Historicky prvního vítězství se silným soupeřem zaznamenalo družstvo s KK Kukleny, první porážku utrpělo v Jaroměři a v kuželkách vzácné remízy dosáhlo družstvo v Dobrušce.

Základní kádr tvořili: Josef Chaloupka, Josef Janický, na Mistrovsví SČK (Svaz českých kuželkářů) yl nejlepší Josef Fajman a nejlepší výkon na 100 hodů kombinovaných (dnes sdružených) podal Štěpán Holý.

V zápise z 3. června 1948 se dočteme o úkolu „stavba nové vícedráhové kuželny“ a že projekt byl zapůjčen z Prahy-Karlína, kde byla postavena čtyřdráha (mimochodem byla zbourána před více než šedesáti lety). Znamená to tedy, že se dočítáme o návrhu čtyřdráhové kuželny v Trutnově, na kterou si naši kuželkáři museli nakonec počkat vice než 60 let.

V listopadu 1948 přišlo pozvání do TKNB Bratislava (Tělovýchovný klub národnej bezpečnosti), aby naši borci naučili slovenské policisty hrát kuželky – a nutno dodat, že k cestě skutečně došlo, a to dokonce vícekrát a Trutnov je mezi slovenskými kuželkáři stále velmi uznáván a ceněn.

V únoru 1949 vzniká v Trutnově druhý kuželkářský klub Sokol, který též využívá kuželnu na Polské ulici.

Dne 5. prosince 1950 našel klub nového patrona – Podkrkonošský konzum Trutnov (PKT) a od tohoto data se jmenuje PKT Trutnov a máme zde další klub – Železničáře Trutnov, kteří měli domácí dvoudráhu U Kosařů, později dnes již neexistující Krkonošská jídelna.

V roce 1953 pokračovala tělovýchova dále ve „sjednocování a reorganizování“. Přestaly existovat firemní TJ a tím také po celé republice známá PKT Trutnov. Průmysl potravinářský dostal název DSO Slavoj a tak jsme se zase jmenovali jinak.

V roce 1955 dochází k dalším změnám (pro nás už posledním) a v Trutnově vzniká velká a silná Tělovýchovná jednota Lokomotiva Trutnov a od tohoto data už se jinak nejmenujeme.

V této době již existuje v Trutnově další kuželkářský oddíl Dynamo Poříčí. Mezi oběma kluby existuje správná rivalita, ale i spolupráce. V dobách největší slávy poříčského klubu byl i účastníkem ligových soutěží. Dnes však ustoupil ze svých úspěchů, jeho družstva hrají v krajských soutěžích a ani stav kuželny, zejména automatických stavěčů, není nejlepší. V roce 2018 však poříčští svépomocí svůj stánek hodně vylepšili.

Rok 2016 však znamenal úžasnou událost a velký mezník v historii trutnovského kuželkářského sportu. V září byla slavnostně v Olympu otevřena vytoužená a krásná čtyřdráhová kuželna, splňující všechny požadavky pro pořádání i těch nejvýznamnějších událostí tohoto sportu. Za přítomnosti starosty a dalších představitelů města i tělovýchovy se tak splnil sen, na který čekalo několik generací. Novou kuželnu obdivují všichni dnešní soupeři a ti, kteří situaci kuželek v Trutnově znali, připojili i srdečné gratulace. A hned v prvních dnech od oficiálního uvedení do provozu, zažila kuželna i svůj mezinárodní křest. Kuželkáři SKK Vrchlabí zde sehráli své utkání Ligy mistrů s maďarským velkoklubem ze Szegedu. V tento den vidělo do posledního místečka zaplněné hlediště zásluhou maďarských hráčů kuželky na nejvyšší světové úrovni. Družstvo ze Szegedu má ve svém středu mistry světa ve všech kategoriích a ti svoji výkonnost beze zbytku potvrdili.

A současně jsme zaznamenali kuriozitu, kterou nelze opomenout. Více než 30 let hostovala trutnovská družstva na vrchlabské kuželně, protože trutnovská dvoudráha nevyhovovala regulím českých ligových soutěží, pro soutěže řízené mezinárodní federací však už nevyhovovala ani ta vrchlabská a tak jsme tentokrát pomohli my – svůj „azyl“ tak vrchlabští nalezli naopak v Trutnov…

A jak všichni věřili a předpokládali, nová éra přinesla i velký vzestup sportovní úrovně. Po počátečních problémech s dokonalým poznáním svého domácího prostředí. ,,A“ družstvo v soutěžích 2017/2018 s obrovským náskokem vyhrálo III.ligu. Pro sezónu 2018/2019 ve II.lize se podařilo velké posílení o vynikající dva hráče z Vrchlabí a výsledkem je postup do nejvyšší české soutěže – 1. ligy. Nová kuželna také spolu s osvědčenými organizačními schopnostmi trutnovského oddílu viděla vrcholné soutěže České republiky. V roce 2017 na kuželně v Olympu bojovali o tituly Mistrů ČR junioři, o rok později zde bojovala nejlepší 4 družstva mužů v Poháru ČKA a v roce 2019 jsme pořádali Mistrovství ČR juniorek.

LIGA NEREGISTROVANÝCH

V sezóně 2019/2020 probíhá již 62. ročník Ligy neregistrovaných (před tím i Odbořářská liga). Oddíl však již pilně připravuje 63.ročník. V posledních letech se počet družstev ustálil mezi 25 až 35, které hrají systémem každý s každým ve skupinách o 8 až 10 družstvech s právem postupu i sestupu. Soupisky jednotlivých družstev obsahují 6-8 jmen hráčů, kteří se při utkáních střídají.

V každém ročníku je sehráno více než 300 utkání tříčlenných družstev, každé utkání trvá 90 minut, což představuje cca 450 hodin. Denně se hraje 6 utkání, hracích dnů je dohromady více než 80 od 16.00 do 21.30.

Po otevření nové kuželny přibyla další družstva, kapacita kuželny je dnes dvojnásobná.

V soutěžích 2019/2020 hrají čtyři družstva dospělých a 1 družstvo dorostu, to má 8 členů a bohužel, další se zrovna nehrnou. Mimo to 2 družstva seniorů složená z hráčů nad 60 let pod názvy Draci LOKO Trutnov a TRUT LOKO Trutnov velmi úspěšně hrají Seniorskou ligu Východních Čech.

Tři týdny trvá tradiční,v celé republice oblíbený,Memoriál naši zemřelé členky Aleny Frintové s účastí většinou kolem 100 hráčů z celé ČR.

Po sečtení všech dnů, kdy je kuželna plně obsazena, se dostáváme se ke konečné cifře – více než 300 (to včetně mistrovských soutěží).

Jediný, kdo trénoval „normálně“, (přesto však nedostatečně jen jedenkrát týdně) byla mládež – každé úterý od 13 do 19 hodin (ostatní družstva dospělých měla na trénink pouze soboty odpoledne a neděle. Pro někdy až 20 přítomných žáčků a dorostenců je 6 hodin týdně zoufale málo a to v dopoledních hodinách po dohodě se školami probíhají na kuželně jejich hodiny tělesné výchovy. Otevřením čtyřdráhy se situace diametrálně změnila, všechna družstva mají své tréninkové dny a hodiny, hojně jsou využívány i dopolední termíny.

Tento výčet je uváděn jen proto,aby bylo zřetelné využití naší kuželny. Ligu neregistrovaných hraje každoročně 150 až 200 hráčů a hráček. Navíc z účastníků této soutěže pro neregistrované získává klub  další aktivní hráče a tak dnes už každé šestičlenné družstvo v mistrovské soutěži má 8-10 hráčů. Zájem o již zmiňovanou ligu je stále stejný, přesto, že startovné už dávno neplatí podnikové ROH, ale účastníci musí sáhnout do vlastní kapsy. Je však také pravdou, že startovné v této soutěži je velmi důležitou položkou příjmu oddílu.

Turnaje obdobného rozsahu se v celé ČR konají jen v Jičíně a Náchodě. A zdaleka nikoliv nepodstatná je potřebná obětavost členů oddílu při všech akcích – nejméně 2 rozhodčí a obsluha automatických stavěčů, obsluha v kantýně – prakticky na každého dospělého člena připadají minimálně tři celá odpoledne a večery  měsíčně a to, samozřejmě, bez nároku na jakoukoli odměnu.

Je pochopitelné,že by bylo luxusem budovat čtyřdráhu jen kvůli Lize neregistrovaných, Memoriálu Aleny Frintové či dalším pronájmům, avšak každý sportovní klub se hodnotí hlavně podle sportovních úspěchů. Zrovna tak je zbytečné lkát nad tím, že naši nejlepší hráči, kteří byli trutnovskými trenéry od malička vychováni, odcházeli do silných klubů (hlavně tím, že mají vícedráhu) a v jejich barvách získávají mistrovské tituly (poslední příklady jsou Roman Straka a Petr Holý ml. – devítinásobní mistři ČR v dresech SKK Primátor Náchod). Pro klub byl jejich návrat „domů“ nesmírně důležitý a projevilo se to ihned na výsledcích. Nemá smysl  zde vypisovat úplný výčet toho, čím se právem klub pyšní, ale alespoň ty největší – a s ohledem na to, že je dosáhl oddíl jen s dvoudráhou (dnes už, zaplaťpánbůh, se čtyřdráhou), bychom našli jen málo podobných. A je samozřejmé, že se chceme dostat na stejnou úroveň, jaká tu byla před několika málo lety.

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ODDÍLU

Alespoň trochu chronologicky:

1936 – jak již bylo uvedeno, start Št.Holého na olympiádě v Berlíně, kde obsadil 7. místo mezi 176 startujícími.

1948 – stříbrné medaile ve finále Mistrovství republiky družstev.

1948 – stříbrné medaile ve finále Mistrovství republiky družstev.

1950 – v mezistátním utkání Maďarsko : Československo v Budapešti vytvořil Štěpán Holý československý rekord v disciplině na 200 hodů sdružených výkonem 866 kuželek,který byl překonán až po čtyřech letech.

1950 – opět stříbrné medaile ve finále Mistrovství republiky za SKD Liberec.

1951 – bronzové medaile z Mistrovství republiky družstev.

1954 – historicky první mezinárodní utkání na dálku mezi družstvy Slavoj Trutnov (výběr okresu Trutnov) – BSG Rotation Pirna (výběr kraje Drážďany) se suverénním vítězstvím Slavoje Trutnov.

1956 – stříbrná medaile Josefa Hryzlíka na Mistrovství republiky jednotlivců.

1956 – vítězství v kvalifikaci o postup do 1.ligy (tehdy se ještě mohlo hrát i na dvoudráze

1957 – 6.místo v 1.lize 1956/57.

1958 – Josef Čeřovský mistrem republiky jednotlivců mužů.

1959 – opět 6.místo v 1.lize 1958/59.

1961 – 2.místo v 1.lize na 100 hodů sdružených (druhá nejvyšší soutěž v ČSSR).

1961 – 3.místo a bronzové medaile ve finále Mistrovství ČSSR družstev žen.

1963 – 2.místo v 1.lize na 100 hodů.

1964 – 2.místo v 1.lize na 100 hodů.

1964-1970 – Petr Holý st. členem reprezentačního družstva mužů ČSSR.

1965 – 1.místo v lize na 100 hodů a postup do extraligy na 200 hodů (hráno na „domácí“ kuželně v Kostelci nad Černými lesy – sestup).

1971 – Oldřich Frinta mistrem ČSSR v kategorii dorostenců jednotlivců.

1973 – Jaroslav Jeníček stříbrná medaile na juniorském Mistrovství ČSSR.

1974 – Oldřich Frinta mistrem ČSSR v kategorii juniorů.

1975 – 1.místo ve 2.lize a znovu postup do extraligy (tentokrát „domácí“ dráha, jak již bylo zmíněno, v Praze na Karlíně – stejný osud jako v roce 1965 – sestup).

1978 – vítězství ve 2.lize a nový postup do extraligy („domácí“ kuželna tentokrát ve Vrchlabí, znovu sestup, ale tentokrát už jen velmi těsně)

1991-1995 – Petr Holý ml. členem reprezentačního družstva juniorů, na svém kontě má 73 reprezentačních startů

1992 – Oldřich Frinta mistrem republiky i ve třetí věkové kategorii – mezi muži.

1993 – Petr Holý ml. bronzová medaile na Mistrovství ČR jednotlivců juniorů.

1993 – Petr Holý ml. bronzová medaile ze soutěže družstev na Mistrovství světa juniorů v Budapešti

1993-1995 – Roman Straka členem reprezentačního družstva juniorů, reprezentoval ve dvou mezistátních utkáních

1995 – Petr Holý ml. stříbrná medaile z Mistrovství světa v Hunedoaře (ROU) v soutěži družstev, 4.místo v soutěži dvojic a 5.místo ve finále soutěže jednotlivců

1996-2006 – Naše družstva hrála v soutěžích družstev od 2.ligy až po krajské soutěže, naši nejlepší hráči však odcházeli do silnějších klubů a vyšších soutěží a tam dosahovali či dosahují vynikajících výsledků. Oldřich Frinta – Praga Praha,v letech 1996 -1999 přední družstvo extraligy, Petr Holý ml.  a Roman Straka – SKK Náchod od roku 2002 – získali 9 krát titul Mistra České republiky.

2007 – A družstvo zvítězilo v divizi,postoupilo do 3.ligy, znovu však nemůže hrát v Trutnově, svoji „domácí“ dráhu má opět ve Vrchlabí (náklady na tuto soutěž vzhledem k nutnému pronájmu budou vysoko přes 30 tisíc Kč). C družstvo postoupilo do divize.

2008 – družstvo žáků a žaček zvítězilo ve Východočeském poháru družstev v soutěži,v níž startovala převážná většina dorostenců.

2009 – Marek Plšek a Eva Kammelová se probojovali do finále Poháru mladých nadějí České kuželkářské asociace,kterého se zúčastnilo přes 300 mladých kuželkářů ve věku od 11 do 14 let.Marek Plšek obsadil 6.místo,Eva Kammelová 11. Družstvo žáků a žákyň pak obhájilo svůj titul ve Východočeském poháru mládeže.

2010 – Marek Plšek,David Ryzák a Petr Kotek se probojovali do finále Poháru mladých nadějí a v konečném pořadí obsadili 5.,9. a 11.místo,oddíl se tak zařadil mezi tři nejúspěšnější v ČR.

2011 – Eva Kammelová obsadila na Mistrovství ČR dorostenek v disciplině „sprint“ 4.místo. David Ryzák a Petr Kotek finalisté Poháru mladých nadějí v Olomouci, D. Ryzák finále vyhrál a v celkovém pořadí skončil na 4.místě,P. Kotek byl 11.

2013 – Marek Plšek získal bronzovou medaili na Mistrovství ČR ve sprintu.

2014 – družstvo dorostenců Petr Kotek, Marek Žoudlík, Marek Plšek a David Ryzák pod vedením trenérů Ladislava Němce a Petra Holého st. získali stříbrné medaile v 1.kuželkářské lize dorostu.

2015 – Roman Straka bronz na Mistrovství ČR v kombinaci a stříbro na téže soutěži v disciplině 120 hodů sdružených. David Chaloupka dvě medaile na Mistrovství ČR žáků – stříbrná ve sprintu a bronzová na 100 hodů sdružených. Marek Plšek 4 reprezentoval ČR v mezistátních utkáních dorostu.

2016 – Marek Plšek získal stříbrnou medaili na Mistrovství ČR dorostu ve sprintu.

2017 – Petr Kotek vybojoval stříbrnou medaili na Mistrovství ČR dorostu ve sprintu.

2018 - Družstvo A postoupilo do II. kuželkářské ligy mužů.

2019 - Družstvo A ve složení: Roman Straka, David Ryzák, Marek Žoudlík, Marek Plšek, Jiří Vejvara, Michal Rolf, Kamil Fiebinger a Petr Holý ml. vybojovali pro Trutnov I. kuželkářskou ligu mužů.

JEŠTĚ Z KRONIKY ODDÍLU

Téma čtyřdráha se tu objevuje mnohokrát, vybrán příspěvek z roku 1959: „Kuželkářský oddíl zahájí výstavbu čtyřdráhy na stadionu ještě v roce 1959 a to ihned po skončení přípravy plánů a vytýčení základů. Do Spartakiády 1960 má být již budova zastřešena a omítnuta. Každý člen oddílu se písemně zavázal, že zdarma odpracuje nejméně 100 brigádnických hodin...

1960 - „Historická událost“ – Když byla v roce 1929 postavena dvoudráha na Polské ulici, byly to vlastně 2 jednodráhy se samostatným zázemím (viz úvod). Stěna v hledišti byla odstraněna již v roce 1951,v roce 1960 po složitých výpočtech statiků byla vybourána i zeď mezi drahami a v Trutnově tak skončila veliká rarita – hráči na drahách na sebe vůbec neviděli a nevěděli jak hraje jejich soupeř...

29.září 1969 - „Československá premiéra“ : Na naší dvoudráze byly uvedeny do provozu úplně první automatické stavěče kuželek v celé republice – dílo ing. Bydelského a Josefa Nejezchleby ze ZPA. Doslova na koleně vzniklo dílo v hodnotě několika set tisíc korun a ligové utkání s Jiskrou Nový Bor bylo to premiérové. A bylo to utkání „na nervy“. Dětské nemoci se projevily až při utkání (dílo bylo dokončeno vlivem problémů s dodávkami materiálu až v noci před utkáním) a zapřičinily, že utkání trvalo místo normálních čtyř hodin hodin devět a půl! Ze zápisu rozhodčího : ,,..hráči soupeře to přijali s porozuměním, přestože konec byl až ve 23.45..“

Následně vznikla v Trutnově firma Strojsport (později Vegasport), která se zabývala průmyslovou výrobou těchto zařízení a stále je vylepšovala a dnes již asi nenajdeme v celé republice kuželnu kde by se stavěly kuželky ručně. 

Tyto „perličky“ z kroniky nechť slouží k dokreslení života oddílu.

ÚSPĚCHY FUNKCIONÁŘSKÉ

Náš oddíl „vyprodukoval“ také řadu čelných funkcionářů v kuželkářském sportu, připomeňme si některé:

Štěpán Holý -  trenér reprezentačního družstva Československa (1956-1962) předseda Krajské trenérské rady (1960-1970).

Jan Žižka - .předseda Krajské trenérské rady (1970-1980), trenér reprezentačního družstva železničářů USIC (1970-1974), předseda Okresního kuželkářského svazu (1958-1962)

Jaroslav Perný -  předseda Komise rozhodčích Krajského svazu HK (1975-1988).

Ivan Kulich   -  předseda Krajské trenérské rady (2004 – 2010), vedoucí ligových soutěží žen (2002 – dodnes).

Josef Chaloupka - předseda Okresního kuželkářského svazu (1950-1957).

Petr Holý st. -  předseda STK Krajského kuželkářského svazu (1965-1970), předseda Okresního kuželkářského svazu (1963 – dodnes), šéftrenér reprezentačních družstev ČR a předseda Komise státní reprezentace (1993-2005 a 2011-2014), trenér reprezentačního družstva juniorů (1993-2005) – pod jeho vedením získali junioři na Mistrovstvích světa a Světových pohárech 2 zlaté,7 stříbrných a 6 bronzových medailí a dalších 11 bodovaných umístění do 6.místa, technický vedoucí obou juniorských reprezentačních družstev (2005-2014), mezinárodní rozhodčí (1977 – 2006, kdy musel skončit po dovršení věkové hranice 65 let),řídil 36 mezistátních utkání jako hlavní rozhodčí, byl hlavním rozhodčím Mistrovství světa juniorů v Bolzanu (ITA) v roce 2006.

Karel Slavík -  současný předseda kuželkářského oddílu.

Hráči i funkcionáři oddílu byli mnohokrát oceněni různými vyznamenáními:

Petr Holý ml. – bronzová a stříbrná plaketa České kuželkářské asociace za výsledky na Mistrovstvích světa.

Petr Holý st. – bronzová,stříbrná a zlatá plaketa za úspěchy v práci pro ČKA diplom NBC (mezinárodní federace) za 36 utkání jako mezinárodní rozhodčí, Čestné uznání VV ÚV ČSTV „za významný přínos k rozvoji tělovýchovy a sportu (2006), Čestný odznak VV ÚV ČSTV „za významný a výjimečný přínos k rozvoji tělovýchovy a sportu“ (2007), Sportovní cena města Trutnova za rok 2011, Medaile VV ČSTV „ za celoživotní práci a výjimečný přínos pro rozvoj tělovýchovy a sportu“ (14.ledna 2012), Uvedení do Síně slávy českého kuželkářského sportu (2013), Medaile ČUS „Za celoživotní práci a výjimečný přínos pro rozvoj tělovýchovy a sportu“ (2016).

Ivan Kulich - Vyznamenání za zásluhy o rozvoj kuželkářského sportu v ČR (2013).

 24.04.2007, zpracoval s použitím historických dokumentů Petr Holý st.

                                                             16.12.2010  aktualizace č. 1

                                                             25.01.2012  aktualizace č. 2

                                                            30.01.2016  aktualizace č. 3     

                                                             01.06.2016  aktualizace č. 4

                                                             11.07.2016  aktualizace č. 5

                                                             04.03.2018  aktualizace č. 6