Kuželky

Zápis ze schůze: 23.10.2018

Zápis ze schůze: 23.10.2018

Přítomni: Petr Holý, Aleš Kotek, Miloš Veigl, Vendulka Krulišová, Zdeněk Babka, Roman Straka, Karel Slavík


1, Volba předsedy oddílu
Ihned po členské schůzi se nově zvolený výbor sešel, aby si zvolil svého předsedu. Po návrhu byl jednohlasně zvolen Karel Slavík. Stejně tak byla zvolena i hospodářka, Vendulka Krulišová a organizační pracovník, Petr Holý ml.
Předseda: Karel Slavík
Hospodářka: Vendulka Krulišová
Organizační pracovník: Petr Holý ml.

 

2, Termín následující schůze
pondělí, 5.11.2018 od 18:00, v restauraci Na Vidličce

Zdeněk Babka, 24.10.2018